Selecting materials for trainings for deaf people

Based on the previews consultation with deaf community, due to literacy issues and limited education, one of the problem they face on finding a job and benefiting from the potential opportunities given from government agencies is how to approach them, and how to understand their forms and procedures.
We Sign For Jobs” project, CCIS adviser and ANAD-SHKSHNJND trainers are designing one set of training materials “Finding Employment Opportunities”. The materials will be with short videos in sign language, mainly with figures and illustrations, easy for the deaf community to be understood. The training materials will have information about the employment programs in Albania, how to access them, how to approach ADISA and NESA’s offices in each district, how to search job on line, how to contact local Chamber of Commerce’s.

Nje projekt i ri ka nisur “Nga fjala tek Veprimi-Aktivizëm për punën rinore përmes inovacionit dhe krijimtarisë”

Mënyra më e mirë për të festuar Ditën Kombëtare të Rinisë!
Një projekt i ri dedikuar të rinjve
#PunaRinore #DitaeRinise #DreamTeam #Dita Kombëtare të Rinisë festohet duke sjellë ide dhe mundësi inovative për të rinjtë dhe të rejat në vend!
#SCiDEV në bashkëpunim me CCIS dhe ESN Tirana ka kënaqësinë të njoftojë se tashmë puna rinore do të ketë një zë dhe praktikë zhvillimi më shumë, në Tiranë, Korçë dhe Shkodër!
Projekti “Nga fjala tek Veprimi-Aktivizëm për punën rinore përmes inovacionit dhe krijimtarisë”, mbështetur nga Agjencia Kombetare e Rinise AKR do të nis aktivitetet me të rinjtë shumë shpejt!

May be an image of text

“From word to action – Activism for youth work through innovation and creativity”

We have started a new project!

The aim of the project is to empower young people in Tirana, Korça, and Shkodra to be active in their community with a focus on youth work using innovation and creativity for social change preparing them to be successful in the public sphere as well as the labor market through the development of contemporary and value-added skills and competencies in the post-COVID-19 reality.

Specific goals / objectives

First, empowering young people through developing their capacity for youth work and activism through innovation and creativity.

Second, to concretely engage young people in a “Word to Action” campaign to solve concrete problems of their community with a focus on youth work by advocating local institutions, raising public awareness, and creating models of integrity through the application of knowledge from the training program.

Third, develop a strategic communication campaign and media engagement to raise awareness of decision-making institutions and the public about youth work and the promotion of youth models with integrity that use innovation, technology, and creativity for social change.

The project will be implemented from November 2021 – May 2022

The Center Science and Innovation for Development is the lead partner and the project will be implemented in partnership with the Center for Comparative and International Studies and ESN Albania.

The project is funded by the National Youth Agency.

 

E- Integrity: komunikimi digjital në e-democracy

ICC Albania në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen e Ambasadës së Vendeve të Ulëta në Shqipëri, si dhe Delegacionin e Bashkimit Evropian në Shqipëri, organizon pë të tretën herë rradhazi “Javën e Integritetit në Shqipëri”, në datat 2-10 Dhjetor 2021. #UniversitetiMesdhetariShqipërisë dhe Qendra për Studime të Krahasuara dhe Nderkombëtare #CCIS i është bashkuar për të tretin vit ICC dhe partnerve të kësaj jave, e cilat synonin rritjen e ndërgjegjësimit si dhe promovimin e sjelljes etike, transparencës, llogaridhënies,përgjegjshmërinë në biznes, si dhe përpjekjet e ndërmarra
prej aktorëve të ndryshëm dhe lidershipit në luftën kundër korrupsionit.
E- Integrity: komunikimi digjital në e-democracy ishte tema e përzgjedhur nga UMSH dhe CCIS në bashkëpunim me pedagogët e Departamentit të Administratës Publike dhe studentët e Klubit të Debatit në UMSH.
Në botën e sotme që ndryshon me shpejtësi, rekomandohet fuqimisht që qeveritë të vazhdojnë dhe të zhvillojnë politika të përditësuara për përdorimin efektiv të platformave të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK). Këto politika duhet të bazohen ne nevojat e qytetarëve dhe të përputhen me konventat dhe vlerat universale të së drejtës ndërkombëtare. Sigurimi i aksesit në teknologjitë që përmirësojnë komunikimin do t’u siguronte qytetarëve një zë për çështje që variojnë nga politika kombëtare deri te ofrimi i shërbimeve lokale, duke forcuar kështu praktikat demokratike, me kusht që njerëzit të ndjejnë gjithashtu se zëri i tyre po dëgjohet.
Kjo tryezë e rrumbullakët solli sëbashku pedagohë, studentë e aktivistë të shoqërisë civile në një diskutim të frytshëm për rëndësinë e përdorimit të komunikimit dixhital për të promovuar pjesëmarrjen dhe aktivizmin politik dhe qytetar.
May be an image of screenMay be an image of 9 people, people sitting, people standing and indoor
May be an image of 3 people, people standing and indoor

Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi Ndryshe

CCIS  dhe ANAD promovuan projektin e tyre ” We sign for Jobs” ne diten nderkombetare te personave me Aftesi ndryshe

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, më shumë se një bilion njerëz në të gjithë botën jetojnë me aftësi të kufizuar. Këta persona, përgjithësisht, kanë më shumë probleme shëndetësore, mundësi më të pakta ekonomike, edukim dhe arritje akademike më të ulëta. Kjo ndodh më së shumti për shkak të barrierave me të cilat ata përballen në jetën e tyre të përditshme, se sa si rrjedhojë ekskluzive e aftësisë së kufizuar.
Aftësia e kufizuar nuk është thjesht një çështje e shëndetit publik, por gjithashtu e të drejtave të njeriut dhe zhvillimit të shoqërisë. Përpjekjet e OBSH-së për të mbështetur shtetet në aspekte të ndryshme, reflektohen në Planin e Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuar 2014-2021, në Raportin Botëror për Aftësinë e Kufizuar, si dhe në Konventën e të Drejtave për Personat me Aftësi të Kufizuar.
Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuar (3 dhjetor), u vendos me Rezolutën 47/3 në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
Qëllimi i kësaj dite është promovimi i të drejtave, mirëqenies, si dhe rritja e ndërgjegjësimit lidhur me situatën e personave me aftësi të kufizuar në të gjitha sferat e shoqërisë dhe aspektet e zhvillimit – jetës politike, sociale, ekonomike dhe kulturore.
Konventa e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuar, e ndërtuar përgjatë disa dekadave të punës së Kombeve të Bashkuara dhe përshtatur në vitin 2008, ka përparuar edhe më shumë me implementimin e Agjendës për Zhvillimin e Qëndrueshëm 2030, dhe dokumenteve të tjera të ngjashme.

 

https://www.facebook.com/CenterCCIS/videos/494111771820483