Selecting materials for trainings for deaf people

Based on the previews consultation with deaf community, due to literacy issues and limited education, one of the problem they face on finding a job and benefiting from the potential opportunities given from government agencies is how to approach them, and how to understand their forms and procedures.
We Sign For Jobs” project, CCIS adviser and ANAD-SHKSHNJND trainers are designing one set of training materials “Finding Employment Opportunities”. The materials will be with short videos in sign language, mainly with figures and illustrations, easy for the deaf community to be understood. The training materials will have information about the employment programs in Albania, how to access them, how to approach ADISA and NESA’s offices in each district, how to search job on line, how to contact local Chamber of Commerce’s.

Nje projekt i ri ka nisur “Nga fjala tek Veprimi-Aktivizëm për punën rinore përmes inovacionit dhe krijimtarisë”

Mënyra më e mirë për të festuar Ditën Kombëtare të Rinisë!
Një projekt i ri dedikuar të rinjve
#PunaRinore #DitaeRinise #DreamTeam #Dita Kombëtare të Rinisë festohet duke sjellë ide dhe mundësi inovative për të rinjtë dhe të rejat në vend!
#SCiDEV në bashkëpunim me CCIS dhe ESN Tirana ka kënaqësinë të njoftojë se tashmë puna rinore do të ketë një zë dhe praktikë zhvillimi më shumë, në Tiranë, Korçë dhe Shkodër!
Projekti “Nga fjala tek Veprimi-Aktivizëm për punën rinore përmes inovacionit dhe krijimtarisë”, mbështetur nga Agjencia Kombetare e Rinise AKR do të nis aktivitetet me të rinjtë shumë shpejt!

May be an image of text

“From word to action – Activism for youth work through innovation and creativity”

We have started a new project!

The aim of the project is to empower young people in Tirana, Korça, and Shkodra to be active in their community with a focus on youth work using innovation and creativity for social change preparing them to be successful in the public sphere as well as the labor market through the development of contemporary and value-added skills and competencies in the post-COVID-19 reality.

Specific goals / objectives

First, empowering young people through developing their capacity for youth work and activism through innovation and creativity.

Second, to concretely engage young people in a “Word to Action” campaign to solve concrete problems of their community with a focus on youth work by advocating local institutions, raising public awareness, and creating models of integrity through the application of knowledge from the training program.

Third, develop a strategic communication campaign and media engagement to raise awareness of decision-making institutions and the public about youth work and the promotion of youth models with integrity that use innovation, technology, and creativity for social change.

The project will be implemented from November 2021 – May 2022

The Center Science and Innovation for Development is the lead partner and the project will be implemented in partnership with the Center for Comparative and International Studies and ESN Albania.

The project is funded by the National Youth Agency.

 

E- Integrity: komunikimi digjital në e-democracy

ICC Albania në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë dhe me mbështetjen e Ambasadës së Vendeve të Ulëta në Shqipëri, si dhe Delegacionin e Bashkimit Evropian në Shqipëri, organizon pë të tretën herë rradhazi “Javën e Integritetit në Shqipëri”, në datat 2-10 Dhjetor 2021. #UniversitetiMesdhetariShqipërisë dhe Qendra për Studime të Krahasuara dhe Nderkombëtare #CCIS i është bashkuar për të tretin vit ICC dhe partnerve të kësaj jave, e cilat synonin rritjen e ndërgjegjësimit si dhe promovimin e sjelljes etike, transparencës, llogaridhënies,përgjegjshmërinë në biznes, si dhe përpjekjet e ndërmarra
prej aktorëve të ndryshëm dhe lidershipit në luftën kundër korrupsionit.
E- Integrity: komunikimi digjital në e-democracy ishte tema e përzgjedhur nga UMSH dhe CCIS në bashkëpunim me pedagogët e Departamentit të Administratës Publike dhe studentët e Klubit të Debatit në UMSH.
Në botën e sotme që ndryshon me shpejtësi, rekomandohet fuqimisht që qeveritë të vazhdojnë dhe të zhvillojnë politika të përditësuara për përdorimin efektiv të platformave të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK). Këto politika duhet të bazohen ne nevojat e qytetarëve dhe të përputhen me konventat dhe vlerat universale të së drejtës ndërkombëtare. Sigurimi i aksesit në teknologjitë që përmirësojnë komunikimin do t’u siguronte qytetarëve një zë për çështje që variojnë nga politika kombëtare deri te ofrimi i shërbimeve lokale, duke forcuar kështu praktikat demokratike, me kusht që njerëzit të ndjejnë gjithashtu se zëri i tyre po dëgjohet.
Kjo tryezë e rrumbullakët solli sëbashku pedagohë, studentë e aktivistë të shoqërisë civile në një diskutim të frytshëm për rëndësinë e përdorimit të komunikimit dixhital për të promovuar pjesëmarrjen dhe aktivizmin politik dhe qytetar.
May be an image of screenMay be an image of 9 people, people sitting, people standing and indoor
May be an image of 3 people, people standing and indoor

Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi Ndryshe

CCIS  dhe ANAD promovuan projektin e tyre ” We sign for Jobs” ne diten nderkombetare te personave me Aftesi ndryshe

Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, më shumë se një bilion njerëz në të gjithë botën jetojnë me aftësi të kufizuar. Këta persona, përgjithësisht, kanë më shumë probleme shëndetësore, mundësi më të pakta ekonomike, edukim dhe arritje akademike më të ulëta. Kjo ndodh më së shumti për shkak të barrierave me të cilat ata përballen në jetën e tyre të përditshme, se sa si rrjedhojë ekskluzive e aftësisë së kufizuar.
Aftësia e kufizuar nuk është thjesht një çështje e shëndetit publik, por gjithashtu e të drejtave të njeriut dhe zhvillimit të shoqërisë. Përpjekjet e OBSH-së për të mbështetur shtetet në aspekte të ndryshme, reflektohen në Planin e Veprimit për Personat me Aftësi të Kufizuar 2014-2021, në Raportin Botëror për Aftësinë e Kufizuar, si dhe në Konventën e të Drejtave për Personat me Aftësi të Kufizuar.
Dita Ndërkombëtare e Personave me Aftësi të Kufizuar (3 dhjetor), u vendos me Rezolutën 47/3 në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara.
Qëllimi i kësaj dite është promovimi i të drejtave, mirëqenies, si dhe rritja e ndërgjegjësimit lidhur me situatën e personave me aftësi të kufizuar në të gjitha sferat e shoqërisë dhe aspektet e zhvillimit – jetës politike, sociale, ekonomike dhe kulturore.
Konventa e të Drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuar, e ndërtuar përgjatë disa dekadave të punës së Kombeve të Bashkuara dhe përshtatur në vitin 2008, ka përparuar edhe më shumë me implementimin e Agjendës për Zhvillimin e Qëndrueshëm 2030, dhe dokumenteve të tjera të ngjashme.

 

https://www.facebook.com/CenterCCIS/videos/494111771820483

 

University to society collaborations in Albania- presentation of the research

#SCiDEV and USIA: Co-Production of knowledge and research that matters hosted yesterday the hybrid event University to society collaborations in Albania – Presentation of Findings – USIA Erasmus+. The entire study lies in the idea of the repositioning role of universities in society.
Building on its experience, given that SCiDEV works in the intersection of research and development, we hope and commit to promote further the model of quadruple helix in Albania.
The study argues also that this model should be strengthened further and universities must span their boundaries and the future of universities is ‘engaged universities’ in contemporary challenges.
Happy to see that the partners and stakeholders confirmed the same committment to the quadruple helix.
Read the full report here and share your thoughts with us in comments below
May be an image of 6 people, people sitting, people standing and indoor
May be an image of 9 people and people standing
May be an image of 4 people, people standing, people sitting, indoor and text that says 'ROGNER HOTEL'

ANAD dhe CCIS marrin pjese ne takimin konsultues tek Ministria e Financave dhe Ekonomise

“we SIGN for JOBS” projekti i zbatuar nga CCIS dhe ANAD, Mbeshtetur nga Programi i Granteve te Vogla per Demokraci i Ambasades se Shteteve te Bashkuara ne Tirane, ishte pjese e takimit konsultues qe Ministria e Financave dhe Ekonomise zhvilloi me të gjithë aktorët e angazhuar për gjithëpërfshirjen e personave me aftësi të kufizuara në fushën e arsimit dhe formimit profesional dhe integrimin e tyre në tregun e punës.
Ministria e Financave dhe Ekonomisë në bashkëpunim me projektin “Zhvillimi i Aftësive për Punësim” i zbatuar nga PNUD Shqipëri, me mbështetjen e qeverisë zvicerane, kanë ndërmarrë një studim për vlerësimin e situatës së gjithëpërfshirjes së nxënësve me aftësi të kufizuara në arsimin e mesëm profesional.
Duke marrë në konsideratë kompleksitetin e sistemit të AFP-së dhe sfidat e barrierat, me të cilat përballen nxënësit me aftësi të kufizuara, ky studim kishte si qëllim kryesor të analizonte situatën e tyre në këtë sistem dhe të paraqesë rekomandime për ndërhyrje në kuadaktivitetitrin ligjor, dhe prezantimin e përmirësimin e kulturave dhe praktikave gjithëpërfshirëse.

Third YOU-WB Workshop in Rome – Italian Political Culture since 1989

Peripli Association, the YOU-WB partner in Italy, organized the third workshop in Rome in the framework of Europe for Citizen Project “Youth involvement in a constructive dialogue: Communist Past in Contemporary Western Balkan” (YOU-WB). In a blended format from 01st to 03rd October 2021, this workshop brought together 60 participants: young people, academics, researchers, experts, and civil society activists from Italy, North Macedonia, Albania, and France to discuss the involvement of youth in a constructive dialogue regarding the past focusing on the political culture in Italy since 1989.

In addition to the two days of the workshop, presentation by speakers, and participation of young people, the third day included a virtual visit to the Museum Resistance in Rome.

The first day opened with a welcome video on Italy, and a wide introduction by Prof. Maria Donzelli, President of Peripli and coordinator of the Italian team, who recalled the fundamental values of democracy in Italy, due to the Resistance to Fascism and to the Constitutional Charter, still in force, but underlined the difficulties for maintaining democracy in a country marked by many difficulties.

The intervention of prof. Paolo Mancini focused on the theme “Turbulence, Volatility and Polarization: Italian culture since 1989”. Dr. Rosa Fioravante instead emphasized the theme “Democracy as Ideology: From the fall of the Berlin Wall to the fall of liberalism”.

After extensive discussion, the meeting ended with the song “Bella ciao”, song in 9 languages and which has become a symbol of resistance all over the world.

The second day opened with a video of Giorgio Gaber’s song, “Freedom” and, after an introduction to the day’s work by Dr. Rita Felerico, Vice President of Peripli, saw protagonists, especially the young people of our Association. The meeting was divided into 2 workshops. The first, led by Dr. Loredana Cornero, dedicated to “The evolution of large mass parties in Italy since ’89”, accompanied by cards, videos, welcomed a significant testimony of the journalist dr. Martina Lalovic on “The question of identities and strong emigrations from the Balkan Region”.

The second workshop, led by prof. Beatrice Sica, dedicated to “The current situation of democracy in Italy and its role between the EU and the Mediterranean Region”, also accompanied by cards and videos, welcomed the intervention of prof. Antonio Tursi on the theme “Parties to the digital challenge: between Participation and Partecipationism”.

The day ended with a broad discussion on the proposed topics, a concluding speech by prof. Maria Donzelli on the challenges that await us and the song “Viva l’Italia” by Francesco De Gregori and Lucio Dalla.

The third day was dedicated to a virtual visit to the Museum of the Resistance in Rome.

Full Programme

Workshop report

“Youth involvement in a constructive dialogue: Communist Past in Contemporary Western Balkans” (YOU-WB) project is supported by European Union in the framework of Europe for Citizens, European Remembrance strand and led by Center for Comparative and International Studies.

“We SIGN for JOBS” project- Creating synergies with other projects

CCIS in joint activities, together with #ANAD, #austriandevelopment agency, Municipality of Tirana and experts, creating synergies of the project “We SIGN for JOBS” with similar projects leaded by organizations and institutions working with and for people with disabilities and those advocating for human rights in Albania.
We had a fruitful discussion with the deaf community about their needs and opportunities for employment. Unemployment among Deaf and hard hearing people in Albania is considered one of the main problems. 61% of deaf people in Albania (ANAD & INSTAT 2016) are unemployed, a figure higher than other disability groups, or for the group defined as completely unable to in the geneneral population (2011 Census). Despite the Law 15/2019 ““On employment promotion” and UN CRPD ratification there is a lack of successful state effort in Albania to integrate Deaf into the open labor market
This partnership intends not only to ensure employment for the deaf community but fundraising also, encourage local support and create successful examples of such involvements.
CCIS & ANAD
Austrian Development Agency
#wesignforjobs a project supported from the Comission of Small Grants for Democracy Program @U.S.Embassy-Tirana
#deafcommunity

May be an image of one or more peopleMay be an image of one or more people and people standingMay be an image of one or more people and people standing

WE sign for Jobs- Project Kick off meeting on the International Day of Sign Languages

.
CCIS and ANAD, in the framework of the “International Week of Deaf People” September 23-30, 2021 and on the day of “International Day of Sign Languages” in collaboration with COD, Center for Openness and Dialogue, held the kick off meeting of the project “WE SIGN FOR JOBS”.
Representatives of a number of public institutions in Albania became part of this open meeting: the Deputy Minister of Education, Sports and Youth, Mrs. Nina Guga, Deputy Minister of Health and Social Protection, Mrs. Bardhylka Konspiri and the Commissioner for Protection from Discrimination Mr. Robert Gajda, Mrs. Erjeta Alysa as well as representatives of the Regional Education Directorates in Tirana and districts.
The participants discussed about quality education for deaf people towards employment opportunities.
Participants
• Ministry of Education, Sports and Youth
• Commissioner for Protection from Discrimination
• Ministry of Finance and Economy
• Local Education Office Tirana
• National Employment and Skills Agency
• Agency for Quality Assurance of Pre-University Education
• Institute of Deaf Students
• Board member of ANAD

May be an image of one or more people, people sitting, people standing, indoor and text that says '"we SIGN forJOBS"'

May be an image of one or more people, people standing and indoor

May be an image of one or more people, people sitting, indoor and text that says 'e SIGN JOBS"'

May be an image of one or more people, people sitting, people standing and indoor