QSKN nis projektin e ri “”Kultura e kujtesës dhe e ardhmja Europiane e të rinjve shqiptarë”, në bashkëpunim me Scidev

Qendra per Studime Krahsuese dhe Nderkombetrae nisi projektin e ri “Kultura e kujtesës dhe e ardhmja Europiane e të rinjve shqiptarë”, në bashkëpunim me Scidev
🔵Ky projekt organizohet në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 me mbështetjen financiare të Kongresit Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë.
➡️ Qëllimi i projektit është promovimi tek të #rinjtë i kulturës së kujtesës në krijimin e identitetit bashkëkohor europian:
🔘 Nxitja e dialogut mes #aktivistëve #rinorë #kombëtarë dhe #rajonalë rreth pasqyrimit të regjimeve të kaluara komuniste në Ballkanin Perëndimor
🔘Krijimi i hapësirës për #dialog dhe reflektim përmes #kulturëssëkujtesës
🔘Njohja e rolit që luan #BE sot në krijimin e një identiteti të përbashkët në #Europë
💬Projekti është në vijim të punës 16 vjecare që #CCIS bën me të #rinjtë për Kulturën e Kujtesës Tranzicionale.
💬 #CCIS ka drejtuar dhe zbatuar me sukses me disa partnere rajonalë dhe Europianë projektin “Përfshirja e të rinjve në dialogun konstruktiv për të kaluarën: E kaluara komuniste në Ballkanin Perëndimor bashkëkohor” #YOUWB – financuar nga #EuropeforCitizens Program.
🗣🙋‍♂️🙋🥳 Lancimi u realizua tek #UMSH duke ndërtuar #sinergji me iniciativa të tjera rreth #dialogutkonstruktiv për të #kaluarën
🗣🙋‍♂️🙋🥳 Së shpejti më shumë rreth aktiviteteve dhe përfshirjes së të rinjve
Të lumtur të kemi Edon Qesari drejtues të projektit dhe Nevila Xhindin konsulente duke sjellë përvojën e #YOUWB

CCIS i bashkohet Javës së Shoqerise Civile organizuar nga National Resource Center

CCIS  dhe Scidev bashkohen ̈ ̈ ̈̈ ̈ ̈ me Konferencën “Përfshirja e të rinjve në një dialog konstruktiv: E kaluara komuniste në Ballkanin Perëndimor bashkëkohor”

Guided tour in Tirana for our project partners as part of the social activities of our YOU- WB Final Project Conference

Guided tour in Tirana for our project partners as part of the social activities of our YOU- WB Final Project Conference – Enjoying a walk and learning about Albanian past and how it is developing.
“Youth involvement in a constructive dialogue: Communist Past in Contemporary Western Balkans” (YOU-WB) is funded by the #European Union, Europe for Citizens, European Remembrance strand, of the European Commission, Citizens, Equality, Rights, and Values Programme

YOU- WB final project conference

YOU- WB final project conference, brought together partners, experts &youth to discuss key findings, perspectives and recommendations about youth engagement & involvement in constructive dialogue about the communist past.

The conference was organized from CCIS and Mesdheu center with partners from Italy North Macedonia, France and Albania

Our first panel focused on the the experiences of  Western Balkans constructive dialogue and the role of youth
How to deal with #communist past? – Our speakers provided analysis and discussed from various perspectives

Our second panel continued the discussion on collective memory and youth in lieu of contemporary transformations.
“Youth involvement in a constructive dialogue: Communist Past in Contemporary Western Balkans” (YOU-WB) is funded by the European Union, Europe for Citizens program

 

CCIS team part of USIA project steering committee meeting and workshop in Rome

On May 2-6, 2022, University of Studies Guglielmo Marconi in Rome, Italy organized a face-to-face workshop in the framework of the WP4, which is leaded by this university. The workshop aimed the presentation and elaboration of ideas on the Quadruple Helix platform and it was held to bring together the U-SIA project partners to discuss on the most suitable solutions for the platform to be used and developed. Mr Mikail Feituri explained all the major features of the plugins chosen so far, presenting also the possible integration with paid subscriptions. The consortium opted for the E-Library, the Events and the Database pages.

During the days, the group had also the chance to visit the Guglielmo Marconi premises and meet Prof. Enrico Bocci who presented the Laboratory of Applied Science and Renewable Energy research activities.

Moreover, every partner participated in the recording of a marketing video for dissemination purposes at the Guglielmo Marconi recording studios, in which every partner presented the WPs they are leading and their status.

Finally, the steering committee took place, where the progress of the project was highlighted; in particular the aspects related to dissemination and involvement of stakeholders.