QSKN nis projektin e ri “”Kultura e kujtesës dhe e ardhmja Europiane e të rinjve shqiptarë”, në bashkëpunim me Scidev

Qendra per Studime Krahsuese dhe Nderkombetrae nisi projektin e ri “Kultura e kujtesës dhe e ardhmja Europiane e të rinjve shqiptarë”, në bashkëpunim me Scidev
🔵Ky projekt organizohet në kuadër të programit Tirana Kryeqyteti Evropian i Rinisë 2022 me mbështetjen financiare të Kongresit Rinor Kombëtar në bashkëpunim me Bashkinë Tiranë.
➡️ Qëllimi i projektit është promovimi tek të #rinjtë i kulturës së kujtesës në krijimin e identitetit bashkëkohor europian:
🔘 Nxitja e dialogut mes #aktivistëve #rinorë #kombëtarë dhe #rajonalë rreth pasqyrimit të regjimeve të kaluara komuniste në Ballkanin Perëndimor
🔘Krijimi i hapësirës për #dialog dhe reflektim përmes #kulturëssëkujtesës
🔘Njohja e rolit që luan #BE sot në krijimin e një identiteti të përbashkët në #Europë
💬Projekti është në vijim të punës 16 vjecare që #CCIS bën me të #rinjtë për Kulturën e Kujtesës Tranzicionale.
💬 #CCIS ka drejtuar dhe zbatuar me sukses me disa partnere rajonalë dhe Europianë projektin “Përfshirja e të rinjve në dialogun konstruktiv për të kaluarën: E kaluara komuniste në Ballkanin Perëndimor bashkëkohor” #YOUWB – financuar nga #EuropeforCitizens Program.
🗣🙋‍♂️🙋🥳 Lancimi u realizua tek #UMSH duke ndërtuar #sinergji me iniciativa të tjera rreth #dialogutkonstruktiv për të #kaluarën
🗣🙋‍♂️🙋🥳 Së shpejti më shumë rreth aktiviteteve dhe përfshirjes së të rinjve
Të lumtur të kemi Edon Qesari drejtues të projektit dhe Nevila Xhindin konsulente duke sjellë përvojën e #YOUWB
Comments for this post are closed.