Fushata” Nga fjala tek veprimi” kete here me te rinjte e Korçës

Fushata nga Fjala tek Veprimi – kete here me te rinjte e Korçës që prezantuan nismën e tyre për gjithëpërfshiren përmes artit.
Forumi publik rinor pjesë e projektit “Aktivizimi i të rinjve përmes krijmtarisë dhe inovacionit”, financohet nga Agjencia Kombetare e Rinise AKR zbatohet nga #SCiDEV në bashkëpunim me ESN Tirana dhe CCIS
ArtZone është nisëm promovuese e sensibilizuese e ndërmarrë nga studentët e Korçës, me qëllim promovimin e artikujve artistikë të krijuar nga të rinjtë me nevoja të veçanta të Qendrës Ditore të Zhvillimit “Atelie” dhe shitjen e tyre online nëpërmjet rrjeteve sociale Facebook dhe Instagram.
Piktura, vazo, kartolina, bizhu me rruaza etj janë artikujt e punuar me dorë nga të rinjtë me nevoja të veçanta, të cilët kanë derdhur fantazinë dhe talentin e tyre në këto punime.
ArtZone Atelie Korçë ,ESN Tirana, Agjencia Kombetare e Rinise AKR, CCIS, SCiDEV
Biblioteka “Thimi Mitko”, Korçë

Forum rinor; Iniciativat e të rinjve në mbështetje të përmirësimit të transportit ndërurban në Tiranë

U zhvillua sot FORUM: Iniciativat e të rinjve në mbështetje të përmirësimit të transportit ndërurban në Tiranë, me pjesëmarrjen e veçantë të znj. Bora Muzhaqi, Ministër Shteti për Rininë dhe Fëmijët, znj. Enxhi Lipa, Tirana European Youth Capital 2022 dhe znj. Greta Kokalari, Shoqata per Integrimin e Zonave Informale SHIZI – AIIA, në moderimin e Lutjona Lula, bashkëthemeluese e ESN Tirana.
🤝Znj. Muzhaqi u fokusua në mundësitë që do t’u ofrohen të rinjve nga grupmosha të ndryshme, zhvillimet e strategjisë së rinisë si dhe mundësi konkrete mbështetjeje ndaj idesë së prezantuar nga të rinjtë.
💪Forumi pati në fokus prezantimin e nismës rinore #gjeje ‘-në mbështetje të përmirësimit të transportit ndërurban në Tiranë. Kjo nismë e ideuar nga aktivistët e ESN Tirana, Klea Dahari, Julian Sopaj, Kevin Topi, Anisa Omeri dhe Sara Frroku synon të lehtësojë informacionin mbi linjat urbane në qytet, në ndihmë të studentëve vendas dhe atyre #Erasmus
👉Forumi bëri bashkë aktorë të ndryshëm, duke promovuar modelin e bashkëpunimit, sinergjisë dhe ndërlidhjen me organizata dhe nisma të ngjashme jo vetëm kombëtare por edhe rajonale, si Regional Youth Cooperation Office – RYCO.
👉Përmes inovacionit në qasje, hartës digjitale të dizenjuar nga të vet ata dhe advokimit në komunitet, pjesëmarrësit u njohën me detaje mbi idenë, e cila do të zbatohet gjatë muajve Prill-Maj.
👉 Ky forum hibrid rinor u zhvillua në kuadër të projektit “Nga fjala tek veprimi – Aktivizëm për punën rinore përmes inovacionit dhe krijimtarisë”, mbështetur nga Agjencia Kombetare e Rinise AKR #AKR, zbatuar nga #ESNAlbania, Scidev, CCIS

Projekti ” We sign for Jobs” i bashkohet aktiviteve të Bashkisë Tiranë dhe UN Women për promovimin e Kartës Europiane për Barazi të Grave dhe Burrave në Jetën Vendore

Projekti ” We sign for Jobs” që zbatohet nga CCIS në bashkëpunim me ANAD, mbështetur nga USA Embassy në Tiranë, ishte pjesë e takimit të organizuar nga Bashkia Tiranë dhe UN Womenpër promovimin e Kartës Europiane tëpër Barazi të Grave dhe Burrave në Jetën Vendore

Karta Evropiane për Barazi të Grave dhe Burrave në Jetën Vendore u drejtohet organeve të qeverisjes vendore dhe rajonale, të cilat ftohen ta nënshkruajnë, të shpallin zyrtarisht përkushtimin e tyre publik ndaj parimit të barazisë së grave dhe burrave, dhe të zbatojnë, brenda territoreve të tyre, angazhimet e parashikuara në këtë Kartë. Për të ndihmuar në zbatimin e këtyre angazhimeve, secili autoritet nënshkrues merr përsipër të hartojë një Plan Veprimi të Barazisë, që parashtron përparësitë, veprimet dhe burimet që do të përdoren për këtë qëllim.
Bashkia Tiranë ka marrë përsipër të bashkëpunojë me të gjitha institucionet dhe organizatat në territorin e tij, me synimin për të nxitur arritjen e një barazie të vërtetë në praktikë.

Me gjithë rastet e shumta të njohjes zyrtare dhe përparimin e bërë, barazia e grave dhe burrave në jetën e përditshme ende nuk është bërë realitet. Gratë dhe burrat nuk gëzojnë të drejta të njëjta në praktikë. Ende vazhdojnë të ekzistojnë pabarazitë shoqërore, politike, ekonomike dhe kulturore – për shembull, dallimet në paga dhe përfaqësimi i ulët politik. Këto pabarazi janë rezultat i disa nocioneve shoqëroretë ndërtuara mbi bazën e stereotipave të shumta të pranishme në familje, arsim, kulturë, mjetet e komunikimit, në botën e punës, në organizimin e shoqërisë… Janë aq të shumta fushat e jetës në të cilat mund të veprohet, përmes përdorimit të një qasjeje të re dhe realizimit të ndryshimeve strukturore.
Si sfera të qeverisjes që gjenden më pranë njerëzve, autoritetet vendore dhe rajonale përfaqësojnë nivelet që kanë më tepër mundësi të luftojnë vazhdimësinëdhe riprodhimin e pabarazive, si dhe të promovojnë një shoqëri me të vërtetë të barabartë. Nëpërmjet kompetencave të tyre dhe bashkëpunimit me të gjithëgamën e aktorëve vendorë, ato mund të ndërmarrinveprime konkrete në favor të barazisë së grave dhe burrave.

A very needed and successful employment Training program for deaf people in Albania was finalized

In the framework of the project “We sign for Jobs” supported financially from the Small Grants for Democracy Program of the Democracy Commission of the USA Embassy in Tirana, during February and March 2022 CCIS and ANAD worked together and trained 136 young people from the community deaf from all over Albania. The purpose of the training program was to promote opportunities in employment and economic development for the Deaf community in Albania.

The training was guided from the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Sustainable Development Goals to promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all, the international community aims to achieve full and productive employment and decent work for all women and men, including for persons with disabilities, and equal pay for work of equal value, and Albanian legislation. New and revised employment promotion programs in accordance with the new law 15/2019 “On employment promotion” aims at supporting the most vulnerable groups and registered unemployed jobseekers benefiting from these programs; provides and supports employment, advice, and professional qualification for people with disabilities.

The objectives of the training program were: to inform and train deaf community in 12 districts in Albania about employment opportunities, according to potential programs and access to information and to collaborate with Public administration structures (ADISA Integrated Services Center and National Employment and Skills Agency (NESA) to complement the procedures for employment of deaf community.

Most deaf adults are physically able to work, but major obstacles to their employment include access to information due to linguistic barriers and limited skills. However, deaf people who are employed or self-employed generally had unskilled, low-paying, non-academic jobs. This is understandable, given that their educational path currently ends at ninth grade and that the Institute of Deaf Students provides orientation for only three occupations: carpentry and shoe making for boys, and dressmaking for girls.

According to their discussions during the training the top sectors in which deaf people are employed include manufacturing, healthcare, retail, professional services, and construction. The trainings sessions have also shone fresh light on some of the specific barriers to career progression, such as the lack of deaf role models in work and insufficient networking opportunities. Deaf young people are already less likely to be employed than their hearing peers and this concerning report shows some of the reasons why.
If they’re deprived of good quality, accessible careers advice at this pivotal stage of their life, it puts them at a serious disadvantage before they’ve even moved into the world of work.
Those that do find a job are arriving with incredible skills to offer, but all too often they’re unfairly held back by a real lack of support, inclusion and deaf awareness.

Deaf young people are capable of anything, but unless they get the support they need, a generation of potential risks going to waste.
Since the education system for deaf people during their school years has failed and they have hardly any chance to work and earn their living and so to participate fully in Albanian society, adult professional training programs should be offered in sign language, free of charge as gateway training for enhancing their employment opportunities; joint sessions with Chamber of Commerce needs to be held, a synergy with other similar project for People with disabilities (PwD) needs to be created, informing them about employ¬ment programs, training for employment, and the opportunity to use a sign language interpreter should be offered.

Të rinjtë shkodranë në mbështetje të zhvillimit të Universitetit të Shkodrës

Projekti “Nga Fjala tek Veprimi-Aktivizëm për punën rinore përmes inovacionit dhe krijimtarisë”, mbështëtur nga Agjencia Kombëtare e Rinisë (AKR) dhe I zbatuar nga SCiDEV në bashkëpunim me QSKN/CCIS dhe ESN Albania, solli sëbashku në një forum të hapur me 9 Mars 2022 rreth 80 të rinj shkodranë, gjimnazistë, pedagogë, drejtues të strukturave administrative vendore, të cilët diskutuan mbi Universitetin e Shkodrës , të ardhmen e tij e të studentëve të diplomuar në tregun rajonal të punës.
Universiteti I Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, po synon të karakterizohet gjithnjë e më shumë si një qendër akademike cilësore dhe inovatore, si një realitet i ri dhe dinamik duke ofruar një alternativë serioze në panoramën e Arsimit të Lartë. Integrimi i tij në proceset social-ekonomike lokale dhe rajonale, garanton një shtytje të rëndësishme të komponentëve të ndryshëm të shoqërisë, në mirëqënien dhe ndërgjegjësimin e saj. Kufijtë e rinj të zhvillimit ekonomik bazohen gjithnjë e më shumë në dije, prandaj Universiteti synon të jetë faktor vendimtar në ekonominë e dijes, nëpëmjet formimit të profesionistëve të rinj, të gatshëm të përballen me sfidat e tregut të punës dhe në të njëjtën kohë të shfrytëzojnë mundësitë që bota dhe tregjet ndërkombëtare ofrojnë.
Nisur nga kjo sa më sipër, pas disa takimeve paraprake, diskutimeve dhe vendimmarrjeve, Armandi, Elsa, Gilmani, Syrjai dhe Maria grupi I studentevë shkodranë të angazhuar në projekt, mbështetur nga mentorët e Qendrës për Studime të Krahuasuara dhe Ndërkombëtare (QSKN/CCIS), të ndjeshëm karshi përformancës së Universitetit të Shkodrës si qendër e arsimit të lartë për Rajonin e Veriut të Shqipërisë, të vetëdisjshëm që Universiteti ka nevojë për studentët e tij të jenë aktive dhe të jenë konkurrues në tregun e punës, vendosën që tematika e Forumit në Shkodër të ishte “Iniciativat e të rinjve shkodranë në mbështetje të zhvillimit të Universitetit të Shkodrës”.
Forumi u moderuar nga vetë të rinjtë organizatorë dhe u përshëndet nga znj. Kleina Kasanai, drejtore e Agjencisë Kombëtare të Rinisë e cila nënvizoi faktin që AKR për herë të parë kishte mbështetur financiarisht zabtimin e 12 iniciativave/ideve fituese me në fokus rininë, nga organizatat e shoqërisë civile dhe bashkitë e Shqipërisë, ku një ndër të spikaturit ishte edhe projekti“ Nga Fjala tek Veprimi-Aktivizëm për punën rinore përmes inovacionit dhe krijimtarisë”. Ajo theksoi që pas konsultimeve disa mujore me të rinjtë së shpejti do të kemi edhe miratimin e Strategjisë Kombëtare të Rinisë dhe planin e veprimit të saj, dhe AKR do të mbështësë zbatimin e saj dhe ideve inovatore që do gjenerohen nga të rinjtë.
Forumi solli në vëmëndje disa tematika të lidhura ngushtë me Universitetin dhe të rinjtë, si lidershipi studentor, jeta studentore, kurrikulat, karriera dhe tregu I punës, studentët përtej auditorit universitar dhe sigurisht pati shumë diskutime rreth tyre.
Investimi në cilësinë e mësimdhënies, pa diskutim, është një përparësi e Universitetit të Shkodrës, me qëllim që procesi i trasferimit të dijeve të jetë gjithnjë e më i harmonizuar me njohuritë më të përparuara kombëtare dhe ndërkombëtare. Gjithashtu objektiv i rëndësishëm është edhe favorizimi i metodologjive të reja dhe mësimdhënia inovative, që e pozicionojnë studentin në qendër të procesit duke inkurajuar të menduarin kritik, përgatitjen për tregun e punës dhe promovimin e dialogut student-pedagog.
Për sa i përket interesit rajonal, në forum u diskutua që universiteti I Shkodrës duhet të synojë trajnimin e specialistëve në sektorët e turizmit- sektor prioritar, menaxhimit të tij, trashigimisë kulturore dhe shërbimeve financiare.
Një tjetër diskutim I rëndësishëm ishte edhe përdorimi me efektivitet i marrëveshjeve ekzistuese mbi praktikat e studentëve dhe arritja e marrëveshjeve të reja që synojnë krijimin e lidhjeve reale me tregun e punës me qëllim punësimin e mundshëm të tyre si edhe krijimi i një mekanizmi ndërlidhës efektiv e të drejtpërdrejtë të Zyrës së Karrierës dhe Alumni me departamentet e ndryshme të universitetit. U propozua që në fokus duhet të jenë edhe studimet e tregut për përmirësimin e programeve të studimit apo kurrikulave.
Një tjetër sugjerim u dha edhe për atraktivitetin e diplomave të ciklit të parë të studimeve nëpërmjet kurrikulave të tyre të pasuruara dhe të përshtatura me tregun e punës. U theksua gjithashtu edhe rëndësia i vizionit strategjik për zhvillimin e masterave dhe specializimeve, masterat profesional janë lidhja direkte me tregun e punës, prandaj një fokus të veçantë do të ketë oferta formuese e tyre. Gjithashtu, programet e studimit të ciklit të parë duhet të harmonizohen me programet e studimit të ciklit të dytë.
U diskutua edhe për angazhimin për aplikime në projekte me objekt kryesor përmirësimin e kurrikulave, dhe shkëmbimin e studenteve siç janë projektet në Erasmus +, ndërkombëtarizimi i programeve të studimit dhe shqyrtimi i mundësive për krijimin dhe realizimin e programeve të përbashkëta dhe të dyfishta studimi me universitete të huaja, sidomos të programeve që zhvillohen në gjuhën angleze.
Forumi publik “Iniciativat e të rinjve shkodranë në mbështetje të zhvillimit të Universitetit të Shkodrës”, I organizuar nga studentët shkodranë në kuadër të projektit “Nga Fjala tek Veprimi-Aktivizëm për punën rinore përmes inovacionit dhe krijimtarisë” u mbyll me sukses, por sigurisht duhet të pasohet nga aktivizmi I të rinjve për të bërë realitet çfarë u diskutua aty, dhe kjo është sfida e tyre në vijim!

WE Sign for Jobs- we continue the Training for deaf people on employment opportunities

The trainers for the project “we sign for jobs”  has continued the training cycle on employment opportunities for deaf people. The trainings were conducted online for the community of Tropoja, Peshkopi, Kukes, Gjirokastra and Saranda, and in person for the community of Lac and Kruja. Within the project, 6 demonstration videos were created in sign language which provide details about the employment process, how to contact the employment offices and the opportunities for them to be employed. these were the last trainings within this project.