More training for a full support of deaf community

During last week CCIS and ANAD continued the dedicated employment training deaf community.The groups were from Elbasan, Librazhd, Shkoder, Lezhe, Korce, and Pogradec.Due to COVID-19 restrictions some of training were conducted online and some in person                                                                                

we SIGN for JOBS project now supported by ADISA

CCIS and ANAD in a joint effort are enabling employment for deaf people via the information given by a series of videos and training on employment opportunities and access to employment documentation.

we SIGN for JOBS project  is reaching its goal to give accesse to employment information and opportunities for deaf community in Albania  now  supported by ADISA

You can find the info here

The videos are produced by the project team with the support of the USA Embassy in Tirana

 

A full week of trainings “We sign for Jobs:” project

In the framework of the project “We sign for jobs” During support of the USA Embassy in Tirana, the Public Relations Office, this week CCIS and ANAD have conducted four online trainings with the deaf community from the cities of Lushnje, Fier, Vlore and Berat.
Employment for deaf people is one of many possible outcome measures, but one that is typically used as an indicator for the ability to live independently, attain financial stability, and maintain a quality of life that is aligned with one’s goals. Despite positive improvements in legal policies in Albania surrounding access for deaf people, employment gaps between deaf and hearing people continue to be significant. Employment experiences for deaf people are also qualitatively different than for hearing people in Albania in terms of earnings, part-time or full-time employment, opportunities for advancement over time, and the likelihood of being self-employed.
CCIS and ANAD in a joint effort are enabling deaf people via a series of videos and training on employment opportunities and access to employment documentation.

Të rinjtë Shkodranë nga fjala tek veprimet!- E duam Universitetin e Shkodrës të jetë më I miri!

Armandi, Elsa, Gilmani, Syrjai dhe Maria janë të rinjtë e përfshirë në projektin ““Nga fjala tek veprimi – Aktivizim për punën rinore përmes inovacionit dhe krijimtarisë” i mbështetur nga Agjencia Kombetare për Rirninë dhe i zbatuar nga SCiDEV, QSKN dhe ESN Albania.
Ata janë studentë të universitetit të Shkodrës dhe për një pjesë të tyre kjo është hera e parë që janë pjesëmarrës të një fushate angazhimi konkret për çështje që kanë në fokus problematikat rinore dhe që hedh rrënjët e aktivistit tek ata që të nesërmen të reagojnë për çështjet që ata i shqetësojnë në realitetin shqiptar e veçanërisht në qytetin e tyre, Shkodrën.
Tashmë të pasuruar me njohuri dhe kompetenca të reja nga trainimet e marra gjatë projektit mbi aktivizmin, sot ato u takuan online bashkë me mentorët e Qendrës për Studime të Krahasuar dhe Ndërkombëtare ( QSKN) për rrahur mendime, për të bërë diskutime dhe për të zgjedhur një tematikë e realizuar një aktivitete ku duan të angazhohen bashkë më të rinjtë e tjerë të Universitetit të Shkodrës.
Ideja e tyre fokusohet tek Universiteti i Shkodrës, e ardhmja e tij, rritja e numrit të studentëve, të programeve si dhe vlera e diplomës në tregun e punës. Ato mendojnë të realizojnë një aktivitet që të angazhojë në dialog të rinjtë universitarë, të rinjtë e shkollave të mesme të qytetit të Shkodrës, institucionet e pushtetit qëndror dhe lokal, organizatat e shoqërisë civile dhe agjencitë e ndryshme të zhvillimit në Shkodër për gjetjen e zgjidhjeve praktike që përmirësojnë adresimin e sifdave të mëdha me të cilat përballet Universiteti I Shkodrës, si qendër rajonale e Arsimit të Larte.
Pjesëmarrja e të rinjve në jetën publike, aktivizmi I tyre është një proces i arritjes së ndryshimeve pozitive në jetën e tyre dhe i ndërtimit të një komuniteti dhe shoqërie më të mirë. Mjetet për ta arritur atë janë të ndryshme: nisma, aktivitete, projekte që nxisin përfshirjen e të rinjve në nivele shumë të ndryshme – lokale, rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Në këtë mënyrë të rinjtë jo vetëm reagojnë, por bëhen më të përgatiur rreth nisjes së karrierës së tyre si në sektorin publik ashtu edhe privat.
Le ti mbështesim Armandin, Elsën, Gilmanin, Syrjain dhe Marian në iniciativën e tyre “E duam Universitetin e Shkodrës të jetë më I miri”

“We Sign for Jobs” project started the capacity building for employment with deaf community

CCIS and ANAD group of trainers have started a series of meetings and trainings on employment issues with the deaf community in Albania. During the last week  we were in Tirana and Durres  and we will continue with the next meetings in Lushnje and Fier. Thanks to the support of the USA Embassy in Tirana, the Public Relations Office, CCIS and ANAD in a joint effort are enabling deaf people via a series of videos and training on employment opportunities and access to employment documentation, so important for them and their future in the work market.