University to society collaborations in Albania- presentation of the research

#SCiDEV and USIA: Co-Production of knowledge and research that matters hosted yesterday the hybrid event University to society collaborations in Albania – Presentation of Findings – USIA Erasmus+. The entire study lies in the idea of the repositioning role of universities in society.
Building on its experience, given that SCiDEV works in the intersection of research and development, we hope and commit to promote further the model of quadruple helix in Albania.
The study argues also that this model should be strengthened further and universities must span their boundaries and the future of universities is ‘engaged universities’ in contemporary challenges.
Happy to see that the partners and stakeholders confirmed the same committment to the quadruple helix.
Read the full report here and share your thoughts with us in comments below
May be an image of 6 people, people sitting, people standing and indoor
May be an image of 9 people and people standing
May be an image of 4 people, people standing, people sitting, indoor and text that says 'ROGNER HOTEL'

ANAD dhe CCIS marrin pjese ne takimin konsultues tek Ministria e Financave dhe Ekonomise

“we SIGN for JOBS” projekti i zbatuar nga CCIS dhe ANAD, Mbeshtetur nga Programi i Granteve te Vogla per Demokraci i Ambasades se Shteteve te Bashkuara ne Tirane, ishte pjese e takimit konsultues qe Ministria e Financave dhe Ekonomise zhvilloi me të gjithë aktorët e angazhuar për gjithëpërfshirjen e personave me aftësi të kufizuara në fushën e arsimit dhe formimit profesional dhe integrimin e tyre në tregun e punës.
Ministria e Financave dhe Ekonomisë në bashkëpunim me projektin “Zhvillimi i Aftësive për Punësim” i zbatuar nga PNUD Shqipëri, me mbështetjen e qeverisë zvicerane, kanë ndërmarrë një studim për vlerësimin e situatës së gjithëpërfshirjes së nxënësve me aftësi të kufizuara në arsimin e mesëm profesional.
Duke marrë në konsideratë kompleksitetin e sistemit të AFP-së dhe sfidat e barrierat, me të cilat përballen nxënësit me aftësi të kufizuara, ky studim kishte si qëllim kryesor të analizonte situatën e tyre në këtë sistem dhe të paraqesë rekomandime për ndërhyrje në kuadaktivitetitrin ligjor, dhe prezantimin e përmirësimin e kulturave dhe praktikave gjithëpërfshirëse.